Tidligere har dere fått møte Andrea og Eivind – begge nye tilskudd på strategi- og bærekraftslaget i Norsk Gjenvinning. Nå går stafettpinnen videre til Christine, som startet i vår industridivisjon høsten 2015. Jeg har tidligere reflektert over mitt eget sprang «fra finans til søppel» – her får dere Christines tanker om overgangen til Norsk Gjenvinning etter en imponerende finanskarrière i Storebrand. Hun har i mange år vært en ledende stemme innen bærekraft i Norge (hun sitter bl.a. i det Regjeringsoppnevnte Klimarådet), så å få hennes kapasitet ombord har vært fantastisk bra. Sjekk ut dette portrettintervjuet i Dagens Næringsliv.

Her kan du møte Christine:

Christine T. Meisingset (40 år)
Stilling i NG: Key Account Manager (salg)
Tidligere jobber: Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, rådgiver i Norsas
Studiebakgrunn: Miljøingeniør fra Høyskolen i Agder, Master i Miljøstrategi og bærekraftig utvikling fra University of Surrey, MBA fra NHH i Økonomisk styring og ledelse

#32_CtMQ1: Hva var motivasjonen for å spesialisere deg innenfor bærekraft?
Tja, det var litt tilfeldig. Jeg har alltid vært interessert i realfag og nysgjerrig på teknologi, så ingeniørvalget kom jo ganske naturlig. Miljøteknikk viste seg å være veldig spennende og etter studiene begynte jeg å jobbe med avfall og gjenvinning. Etter to år tok jeg et avbrekk for å fordype meg enda mer i strategier for bærekraftig utvikling. Der fikk jeg øynene opp for hvor viktig næringslivet er – en sterk motor for forbedringer når det samtidig er lønnsomt. I Storebrand fikk jeg virkelig bryne meg på sammenhengene mellom bærekraft og verdiskaping, der utviklet vi analyser for å heve kvaliteten i forvaltning av kundenes pensjonssparing. Så jeg ble vel trigget av studier, men spesialiseringen har kommet som et resultat av oppdraget mitt i Storebrand.

Q2: Du gikk fra å være leder for bærekraftige investeringer til salg – hva skjedde?
Jeg jobbet i Storebrand i 14 år, det var utrolig lærerikt og utviklende. Men selv om jeg hele tiden var opptatt av at analysene skulle være relevante for verdiskaping og avkastning, ble fagområdet og rollen min ofte satt i bås som «snill og grei» eller «etisk». Jeg fikk ofte også høre at det var veldig vanskelig å bruke det i salget, at kundene ikke var interessert. Så jeg ville gjerne ha en jobb med en tydelig «resultat»-merkelapp, for å motbevise akkurat det.

Også viser det seg at salg også er veldig spennende, det har mange flere dimensjoner enn jeg trodde! Jeg bruker nettverket mitt og for å kartlegge potensielle kunder, tar kontakt og avtaler møter, tar med meg spesialister av alle slag – det er virkelig en fantastisk sammensetning av kompetanse vi har i konsernet. I møte med kundene handler det om å forstå behov og bruke kreativitet og kompetente kolleger for å skreddersy løsninger som dekker behovene på en god måte.  Avfall og gjenvinning får ikke alltid den oppmerksomheten det fortjener, så det er også viktig å hjelpe kundene slik at de får god kvalitet, etterlevelse i alle ledd, og utnytter ressursene sine best mulig.

Q3: Hvorfor ble det Norsk Gjenvinning da, er det ikke mange steder man kan drive med salg?
At det ble NG er jo også litt tilfeldig, men det er ikke likegyldig for meg hvem jeg jobber for, og det var tre ting med selskapet som fascinerte meg: For det første kommer vanligvis en opprydding i ukultur som følge av avsløringer og krise, mens i NG var drivkraften et ønske om ansvarlig drift. For det andre er selskapet genialt posisjonert som pådrivere for sirkulær økonomi. Sist, men ikke minst, var det avgjørende at ledelsen og de jeg møtte i NG viste at de både var samstemte og modne i tenkingen rundt «shared value» og det å skape reell verdi gjennom bærekraftig utvikling.

Q3: Hvordan er overgangen fra å arbeide i finans til å jobbe i gjenvinningsbransjen?
Gjenvinningsbransjen er teknisk, praktisk, ujålete, og i sterk utvikling. Jeg liker nærheten til produksjon og industri og har nok savnet det mer enn jeg var klar over. Og så er det et skifte tilbake til faget mitt som miljøingeniør og fagområdet hvor jeg startet karrieren min.

Finansbransjen er naturlig nok formell og konservativ, mens gjenvinningsbransjen er umoden og preget av kremmerskap. Det store flertallet av de jeg jobbet sammen med i Storebrand har høyere, akademisk utdanning, mens her er det et mye større mangfold av bakgrunner, roller og erfaringer – det er forfriskende å bytte ut blå drakt med jeans, hjelm og vernesko.

En observasjon jeg har gjort i forbindelse med bransjebyttet, er at finansbransjen gjerne blir sett på som svært viktige og mektige, mens avfall og gjenvinning har lav status. Kanskje gjør det at noen overvurderer sin egen betydning, mens andre undervurderer den?

I Talent-stafettpinnen så intervjuer talentene hverandre. Her Eivind (#2) & Christine (#3)

I Talent-stafettpinnen så intervjuer talentene hverandre. Her Eivind (#2) & Christine (#3)

Q4: Du har jobbet her i 9 måneder. Hvordan har din første tid i NG vært?
Morsomt! Det er stadig nye utfordringer, jeg lærer mye og får jobbe sammen med dyktige og positive kolleger. Jeg må innrømme at jeg ikke visste helt hva jeg gikk til, for jeg har ikke jobbet direkte med salg før, men opplever at jeg har en del å bidra med og kan bruke mange av erfaringene jeg har fra tidligere.

Q5: Ny i NG – hvordan har du blitt tatt imot av dine nye kollegaer?
Veldig bra! Ingenting å utsette på dem altså!

Q6: Hva overrasket deg mest da du begynte å jobbe i gjenvinningsbransjen?
At det er så store sprik mellom aktørene i bransjen. Jeg visste jo at bransjen var umoden, men ikke at det var så enormt store forskjeller i kvalitet og etterlevelse. Samtidig er det manglende innsikt hos kundene – mange vet rett og slett ikke hva de kjøper inn eller hva som skjer med avfallet deres. Og det er jo en artig utfordring.

Q7: Ville du anbefalt andre å starte i denne bransjen?
Absolutt. Tenk så flott å kunne bidra til mer effektiv ressursbruk! Det gir både redusert utvinning, redusert energiforbruk, redusert vannforbruk og reduserte utslipp. Bra for verden, bra for verdiskaping.

Dessuten vil vi, i løpet av de neste 10-20 årene, oppleve at tilgangen på viktige råvarer blir veldig begrenset. Vi må tenke nytt i både design, produksjon og materialbruk for å møte disse utfordringene. En oppgave som krever lederskap, og faglig sett passer midt i blinken for sånne som oss.

Q8: Hva tenker du om bransjens utvikling de neste 3-5 årene?
Vi må vise at det å drive ansvarlig og skikkelig er en forutsetning for god, lønnsom drift. Vi ser tegn til at etterlevelse og gode systemer gir konkurransefortrinn, men mye arbeid gjenstår fortsatt. Vår bransje har en viktig samfunnsoppgave, vi leverer grunnleggende infrastruktur for både næringsliv og offentlig sektor. Jeg vil si det er kritisk at det stilles strenge krav i offentlige innkjøp, og vi trenger også hyppige kontroller fra direktorater, fylker og kommuner. Det må få reelle konsekvenser for de aktørene som tømmer farlig avfall rett i sjøen eller bidrar til korrupsjon og barnearbeid.

Samtidig med oppryddingen, må bransjen trappe opp innsatsen for en mer sirkulær økonomi. En gedigen utfordring, men jeg har ikke tenkt til å gi meg med det aller første.

She walks the talk. Her med sin nye Fairphone - markedets mest sirkulære telefon.

She walks the talk. Her med sin nye Fairphone – markedets mest sirkulære telefon.

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s