uNG i Norsk Gjenvinning

I sommer fikk min avdeling et ungt og lovende tilskudd. Andrea (23) kom rett fra BI. Rekrutteringsprosessen brakte mange svært kvalifiserte kandidater på banen. Det er vi glad for!

Denne bransjen trenger fremadstormende og ambisiøse talenter de neste årene. Andrea er nettopp det. Nedenfor kan du lese om hennes erfaringer fra tre måneder på bærekraftlaget.

Andrea Erlandsen VillaAndrea Erlandsen Villa (23)
Norsk Gjenvinning: Junior analytiker, Strategi og Bærekraft siden august 2015.
Tidligere jobber: Arbeid innen salg og service; butikkmedarbeider samt møtevertinne. Nylig deltid hos ABG Sundal Collier, samt svært aktiv i studentorganisasjonen på BI.
Studiebakgrunn: Siviløkonom (Bachelor) fra Handelshøyskolen BI.

Beskriv overgangen fra studiebenken og til å jobbe i gjenvinningsbransjen generelt, og i Norsk Gjenvinning spesielt?
Arbeidslivet og studentlivet har både likheter og ulikheter. Det morsomste er å kunne se at teorien lært på skolebenken kan brukes i praksis på et vis. Å jobbe i gjenvinningsbransjen er utrolig spennende. Det er virkelig inspirerende å kunne jobbe med noe som betyr noe. Å kunne arbeide i et selskap og en bransje som tar for seg dette samfunnsproblemet, finne bærekraftige og lønnsomme løsninger, er for meg utrolig gøy.

– Hvordan havnet du i Norsk Gjenvinning?
Hvor skal jeg arbeide etter endte studier? Gjenvinningsbransjen var verken det første eller siste som slo meg. Gjennom Nova 100 nettverket mottok jeg informasjon om stillingen. Mine eneste tanker rundt Norsk Gjenvinning var «Norsk tungrodd offentlig eid selskap». Dette viste seg å være helt feil og utvikle seg til den mest spennende jobben jeg har hatt.

– Hvordan vil du oppsummere dine første tre måneder i Norsk Gjenvinning?
Over all forventning. De tre første månedene har virkelig flydd forbi. Det har vært en periode fylt med mye læring, glede, spenning og hektiske hverdager. Fra første dag ble jeg satt i full sving og har fått prøvd meg på mye forskjellig.

– Hva er mest spennende og utfordrende i din stilling?
Variasjon – jeg er eksponert for mye forskjellig. Jeg møter mange ulike personligheter og problemstillinger, så ingen dag er lik. Egentlig «en fot i det meste». Norsk Gjenvinning har hatt en spennende reise de siste årene, og står ovenfor en likeså spennende periode fremover. Gøy å få være med på utviklingen av NG!

– Hvordan har du blitt tatt imot av dine nye kollegaer?
Fantastisk. Virkelig godt tatt imot og inkludert i teamet. Til tross for at jeg er den ferskeste og yngste, blir jeg dratt på med på alt som er, kastet ut idet og prøvd meg på stort og smått. Nettopp kollegaene mine som har bidratt til en så flott start på arbeidslivet.

– Hva overrasket deg mest da du begynte å jobbe i gjenvinningsbransjen?
Luktet bedre enn jeg hadde forventet. (Neida).
Søppel er ikke bare søppel – hvor kompleks denne bransjen faktisk er. Gjenvinningsbransjen er i rask utvikling og har enda et stykke å gå. Dette utgjør rom for muligheter og forbedringer, som jeg muligens ikke ville funnet i tilsvarende grad andre steder.

– Hva tenker du om bransjens utvikling de neste tre til fem årene?
Gjenvinning er en svært viktig del av infrastrukturen vår, og vil bli mer og mer viktig etter hvert som konsum og mengden avfall øker. Bransjen er i vekst og endring – vi ser allerede i dag fokus og krav til hvordan gjenvinning skal utøves, og dette vil det bli mer og mer av. Fokuset er i dag noe annet enn det var for en tid tilbake. Bransjen er i søkelyset og vil fortsette å bli der.

– Har du noen tips til andre studenter, eller young professionals, som ser seg om etter en spennende jobb?
Utvid horisonten og tørr å prøve noe annerledes. Det er et hav av spennende muligheter så lenge du er åpen for det – drømmejobben kan være noe du aldri har tenkt på. Bruk nettverket ditt – syv av ti stillinger lyses ikke ut for almenheten. Vær kreativ og tørr å prøve!

Uncategorized

Avfall er løsningen på fremtidens ressursproblem

_MG_0503Denne visjonen møtte meg da jeg i fjor våres tok mine første steg inn i avfallsbransjen. Med 13 år bak meg i finans tilsa nok min opptrente intuisjon at dette bare var en floskel som så godt ut på papiret. At det var hårete er det ihvertfall ingen tvil om. Men samtalene var spennende. Overraskende. Og jeg likte det jeg hørte. De trodde på det. Mine fremtidige kollegaer. Skikkelig. De brant faktisk for det. Og de var entusiastiske. Dette ville jeg være med på!

Jeg har ikke sett meg tilbake siden. Jeg har selv blitt troende.

Med denne bloggen ønsker jeg å fortelle deg de gode og positive historiene. Gjerne om gjenvinning. Har det noe å si at du står der ved kjøkkenbenken og sjonglerer avfallet ditt – med råvarene «våre»? Det skal jeg forhåpentligvis overbevise deg om. Vet du at en buss kan kjøre 100 meter på biogassen fra ett eneste bananskall og at gassen er klimanøytral? Vet du hva som skjer med asken fra et forbrenningsanlegg eller med de gamle (giftige) vinduene i huset ditt? Svar kommer!

Jeg er leder for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning. Hos oss betyr forretningsutvikling ofte innovasjon. Å finne nye løsninger for avfallet. F.eks hvordan man kan bruke avfallet som en innsatsfaktor i et produkt? Hvordan kan vi gjenbruke avfall fremfor å dekomponere og gjenvinne det? Det handler om å etablere systemer for å gjenvinne avfall som ikke gjenvinnes i dag. Jeg jobber for eksempel med å utvikle gjenvinningsløsninger for båten din (ikke senk den eller legg den igjen på et skjær…) og for kaffekapslene dine.

Jeg ønsker å dele mine erfaringer, fra innenfor veggene hos Norges største gjenvinningsselskap. Jeg vil også mene noe om bransjen og ikke minst dens påvirkning og mulighetsrom i det større bildet. Som f.eks. da jeg nylig speed-datet ledelsen i Innovasjon Norge for å gi mine synspunkter til hvordan innovasjonskraften i kongeriket kan forbedres.

En fellesnevner for det jeg er opptatt av er at vi må jobbe for å bruke (ikke forbruke) ressursene flest mulig ganger før de «kastes». Gjerne ved å gi de evig liv. Med den befolkningsveksten og velstandsøkningen vi har i verden finnes det ikke noe alternativ. Det er rett og slett ikke nok ikke-fornybare ressurser igjen. I tillegg slippes store mengder klimagasser ut når jomfruelige råvarer/ressurser utvinnes – det er ikke bærekraftig.

Det er dette vi omtaler som sirkeløkonomien. Vi ønsker å gi ressursene et evig liv, eller ihvertfall et langt liv. La de sirkulere i et kretsløp. Om privatpersoner og næringslivet forenes om dette har det uante muligheter. For oss er det dette som er reell bærekraft – når det er bra for miljøet, bra for samfunnet og det er lønnsomt. Om en av disse faktorene mangler, tror vi ikke at løsningen har livets rett over tid.

Håper du har lyst til å bli med på reisen. Det er en utrolig spennende tid – og utviklingen vil berøre oss alle. Vi står rett og slett foran en ressursrevolusjon!

Uncategorized